Voorbeeldschalen

Model SIH 0011
Deze schaal heeft een redelijk vaststaande vorm en maat
L- 35cm
B-28 cm
prijs 35 euro  
mail

 

Model SIH 0012
 
mail

  

Model SIH 0013
 mail

Model SIH 0013a  Als boven

 

Model SIH0014
 

Dit is volledig maatwerk . Heeft u een voorwerp, waar U eigenlijk iets mee wilt?

Onderstaande voorwerp is een stuk stam van een verloren gegane Juniperus, waar een schaal in is gemaakt.
De schaal dient om accenten in te plaatsen. Hout moet nog bewerkt worden.     Mail

   
 

SIH 0015
mail

   
 

SIH0016
mail

   

 

SIH 0017
mail

    

 

SIH 0018
mail

   

SIH 0019
Samengestelde schaal (2-4 onderdelen)
Mail